صورت ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک

صورت: ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک اخبار حوادث

دنباله‌دار آبی‌رنگ در خوشه قلائص , تصویر نجومی روز ناسا

خوشه قلائص، مجموعه‌ای از ستارگان به شکل V است که به واسطه ستاره پرنور و نارنجی‌رنگ دبران، این شب‌ها به‌سادگی در آسمان قابل‌تشخیص هست. در حال حاضر، این..

ادامه مطلب