صورت ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک

صورت: ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک اخبار حوادث

عکس + حیوانی عجیب که می تواند همانند گیاهان، فتوسنتز کند!

در کتاب های زیست شناسی تاکید شده است که فتوسنتز کنندگان مشمول بر گیاهان، بعضی آغازیان و بعضی باکتری ها هستند ولی به تازگی حلزونی مشاهده شده است که عمل فتوس..

ادامه مطلب