صورت ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک

صورت: ایران پرونده راننده پلاستیک پلاستیک اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی محسن عادلی در زندان‌های استان خوزستان کشته نشده است / مدیرکل زندان‌های استان خوزستان

رضا پوستچی، مدیر‌کل زندان‌های استان خوزستان کشته شدن ‌محسن عادلی در زندان‌های این استان را تکذیب کرد و گفت: «در زندان‌های استان خوزستان تحت هیچ شرایطی کسی کشته

محسن عادلی در زندان‌های استان خوزستان کشته نشده است / مدیرکل زندان‌های استان خوزستان

مدیرکل زندان های استان خوزستان: محسن عادلی در زندان های استان خوزستان کشته نشده است

عبارات مهم : زندان

رضا پوستچی، مدیر کل زندان های استان خوزستان کشته شدن محسن عادلی در زندان های این استان را تکذیب کرد و گفت: «در زندان های استان خوزستان تحت هیچ شرایطی کسی کشته نشده است و اصلا مورد خاصی نداشتیم.»

رضا پوستچی، مدیر کل زندان های استان خوزستان کشته شدن محسن عادلی در زندان های این استان را تکذیب کرد.

محسن عادلی در زندان‌های استان خوزستان کشته نشده است / مدیرکل زندان‌های استان خوزستان

او در گفتگو با اعتمادآنلاین تصریح کرد: «ایشان در زندان های استان کشته نشده هست. اگر بیرون از زندان بوده باید از منابع ذی صلاح بپرسید و من اطلاعی ندارم.»

مدیرکل زندان های استان خوزستان تاکید کرد: «در زندان های استان خوزستان تحت هیچ شرایطی کسی کشته نشده است و اصلا مورد خاصی نداشتیم.»

رضا پوستچی، مدیر‌کل زندان‌های استان خوزستان کشته شدن ‌محسن عادلی در زندان‌های این استان را تکذیب کرد و گفت: «در زندان‌های استان خوزستان تحت هیچ شرایطی کسی کشته

پوستچی از ارائه شرح راجع به بازداشتی های استان خوزستان در ناآرامی های اخیر خودداری کرد و گفت باید این عنوان را مراجع دیگر پیگیری کنید.

واژه های کلیدی: زندان | خوزستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs